Määrätyt kiinteistöt (2c, 2d ja 3c) tarvitsevat lakisääteistä käytönjohtajaa.

Kiinteistön haltijan on nimettävä sähkön käyttötöitä johtamaan riittävän sähköpätevyyden omaava käytönjohtaja.

Yhtiömme palveluksessa on tarvittavan pätevyyden omaavia henkilöitä käytettävissä käytönjohtajuustehtäviin.

- SGS FIMKO No
  FIP 2014 0022

- Jakokeskusjärjestelmät
  EN 61439 -sarja
  Sertifikointi N:o FI 28573

Suomen Tilaajavastuu Oy

Urakoitsija.fi

SGS