MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Lähes kaikki julkiset rakennukset, lukuun ottamatta asuinkiinteistöjä, kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin.

Haltijan on tarkastutettava hallinnassaan olevat tilat 5, 10 tai 15 vuoden välein kiinteistöluokasta riippuen.

Suoritamme määräaikaistarkastuksia pätevyyttämme vastaavissa kiinteistöissä.

 

VARMENNUSTARKASTUKSET

Suoritamme varmennustarkastuksia pätevyytemme puitteissa tarkastettavan kohteen osalta ns. kolmantena osapuolena. Palvelemme asiakkaitamme valtuutetun tarkastajan luokissa 1, 2, 3b ja 3c.

- SGS FIMKO No
  FIP 2014 0022

- Jakokeskusjärjestelmät
  EN 61439 -sarja
  Sertifikointi N:o FI 28573

Suomen Tilaajavastuu Oy

Urakoitsija.fi

SGS